Korenmolen de Eendracht


 

STICHTING KORENMOLEN "DE EENDRACHT" TE ALPHEN AAN DEN RIJN

 

Korenmolen De Eendracht is in eigendom van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Het beheer van de molen is overgedragen aan de Stichting Korenmolen De Eendracht, opgericht op 7 februari 1997.

 

De Stichting heeft in de eerste plaats tot doel het in stand houden van de molen als werkend maalvaardig cultuurhistorisch monument. Verdere belangrijke doelen zijn het waar mogelijk openstellen van de molen voor bezoekers en het opleiden van nieuwe vrijwillige molenaars.

 

Om dit mogelijk te maken heeft de stichting de volgende taken:

 

  • . De molen De Eendracht in maalvaardige staat te behouden, door het onderhouden van het gaande werk in de molen, dat wil zeggen alle draaiende delen van de molen ten behoeve van het productieproces,
  • . Zorgen voor het onderhoud van het interieur van de molen, en het adequaat functioneren van alle ten behoeve van het maalproces aanwezige installaties. 
  • . Zorgen voor het verkrijgen van voldoende granen , zodat de molen als ambachtelijk maalwerktuig ook daadwerkelijk regelmatig in bedrijf kan zijn.
  • . Zorgen dat de Stichting voldoende financiële middelen genereert om alle taken verantwoord uit te kunnen voeren. De Stichting steunt daartoe vooral op twee pijlers, namelijk Bakkerij Hoogvliet als hoofd afnemer van het gemalen volkorenmeel en de eigen molenwinkel voor de verkoop van meelproducten aan particulieren .

Om dit prachtige monument met een grote cultuurhistorische waarde ook in de praktijk in stand te kunnen houden wordt er binnen de Stichting door een team van ca. 35 gemotiveerde vrijwilligers hard gewerkt als molenaar, machinist, onderhoudsvrijwilliger, winkelvrijwilliger en bestuurslid.

Het bestuur bestaat uit:

 

Dick Esveld

Voorzitter

Richard Hansen

Secretaris

Cor Goedhart

Penningmeester

Vacature

Algemeen bestuurslid

Frank van Santvoort

Algemeen bestuurslid

 

Elke zaterdag is de molen opengesteld voor het publiek en wordt er gemalen. Tevens kunnen dan in de molenwinkel bak- en meelprodukten en aanverwante artikelen gekocht worden.     

De Stichting is aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) . Bij het AKG zijn ruim 40 korenmolens aangesloten, die allen kwaliteitsmeel voor menselijke consumptie produceren. Het AKG stelt zich ten doel het instandhouden van het ambacht van korenmolenaar en het bevorderen van gezonde voeding. Van alle molens die bij het AKG zijn aangesloten wordt het gemalen meel jaarlijks gecontroleerd op samenstelling en kwaliteit.