Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 26 juni 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Aan de zuidflank van een omvangrijk lagedrukgebied boven Scandinavië staat boven onze omgeving een westelijke stroming met aanvoer van maritiem polaire lucht. Een kortgolvige trog beweegt in de tweede helft van de avond over het noorden van ons land oostwaarts. Tezamen met deze trog beweegt de golftop van een zwakke ingedraaide occlusie eveneens over het noorden. Daarbij activeert de zone enigszins dankzij een zwakke hoogtetrog die tegelijkertijd over het midden van de Noordzee oostwaarts beweegt. De occlusie verlaat in de vroege ochtend het zuidoosten van het land. Achter deze occlusie bouwt een (zwak) hoog ten westen van ons land op boven de Noordzee. Deze rug beweegt langzaam wat noordoostwaarts en ligt dinsdagavond boven als langgerekte rug boven de noordelijke Noordzee en Denemarken. Een laag vanaf de Atlantische Oceaan beweegt vandaag richting Ierland en blijft daar op dinsdag rondtollen. Dit zorgt op dinsdag voor de opstuwing van warme lucht. Het bijbehorende warmtefront ligt dinsdagnacht net ten zuiden van ons land en beweegt dinsdag noordwaarts over het land. Een zwakke hoogtetrog, de restanten van een hoogtelaag wat nu boven het Iberisch Schiereiland ligt, trekken noordwaarts en trekken dinsdag later op de dag over ons land. Dit zorgt voor een destabilisatie van de atmosfeer, waardoor in de warme lucht stevige buien kunnen ontstaan boven Frankrijk en België, die dinsdag later op de dag ons land kunnen bereiken. Dit hangt samen met een thetaW tong en een thermisch laag wat dinsdagmiddag boven Frankrijk ontstaat.

Modelbeoordeling:

In grote lijnen geven de modellen dezelfde synoptische beschrijving. De actuele trog zit vrij eenduidig in de modellen. Ook de het binnenlopen van de wamre lucht op dinsdag laten alle modellen zien. Wel verschillen in de precieze beschrijvingen van de buiigheid.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Vannacht Tn tussen 11 en 15 graden, overdag tussen 18 en 23 graden. De nacht naar dinsdag. In de nacht naar dinsdag tussen 8 en 15 graden (van noord naar zuid). Dinsdag enige opwarming; van 18 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit laatste is afhankelijk van opklaringen en neerslag, die het oplopen van de temperatuur tegen werken.

Wind:

Seinen voor 6 Bft in de zuidwestelijke kustdistricten, Verder op de noordelijke Noordzee 7 Bft aan de zuidflank van het Scandinavische laag.

Bewolking:

Veel Sc en ook Cu. In neerslag komt de Sc soms tegen St-niveau aan. Bij de occlusies lokaal ST, wordt gemeten en modellen geven hiervoor ook een indicatie. Met name Harmonie36 geeft een goed beeld. Verder tot en met de nacht naar maandag (ingebedde) TCu met toppen tot ca. FL100, bij de occlusie vannacht tot rond FL120. Maandag overdag Cu-bewolking en beduidend meer zon dan op vandaag. In de nacht naar dinsdag weinig bewolking, dinsdag in de loop van de dag toenemende middelbare en hoge bewolking. Later vanuit het zuiden ook kans op CB's.

Neerslag:

Vanavond en vannacht af en toe regen of motregen bij de occlusie. Deze neerslag ontstaat hoofdzakelijk uit coalescentie. Soms ook een wat actievere TCu-bui, met name bij de golftop kan dit. De laatste neerslag verlaat in de vroege ochtend het zuidoosten van het land. Overdag persen de modellen uit de wat diepere Cu-bewolking nog wat neerslag, het signaal is echter dermate zwak dat we voorlopig niet noemen in de verwachtingsteksten. Bij het warmtefront tonen de modellen nauwelijks neerslag. De Hirlam12 run had hierbij nog wel een groot neerslaggebied dinsdagochtend boven ons land, maar dat is in de nieuwe run verdwenen. In de warme lucht tonen alle modellen vanaf rondom 11 UTC vanuit het zuiden buiigheid in de warme lucht. De activatie hiervan wordt geholpen door de zwakke hoogtetrog. Buien vanaf de grond lijken boven ons land nog niet te lukken. Basis vanaf middelbare hoogte, toppen tot FL250/FL300 lijken mogelijk. Progtemps hellen nog wel licht voorover, deel van de neerslag zal mogelijk stratiform zijn. In het zuidoosten zijn ze temps het meest onstabiel. Schering vanaf de wolkenbaisis tot 6 km 15-20 kt, Capewaarden het hoogst in het zuidoosten, 700-1000 J/kg. (Hirlam12 zat overigens fors hoger).

Zicht:

In neerslag matig, mogelijk zeer lokaal slecht vanwege het feit dat coalescentie overheerst (kleinere druppels); verder goede zichten. In het noorden vannacht kans op wat nevel/MIFG. In buien op dinsdag teruglopende zichten.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 25/06/2017 23.45 uur LT.
Bron KNMI