Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 23 mei 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Onder invloed van een omvangrijk hogedrukgebied boven het noorden van Europa bevinden we ons in een noordoostelijke, later oostelijke stroming. Een thermisch laag boven Centraal-Europa reikt tot boven onze omgeving en zorgt ervoor dat de cyclonaliteit in de onderste niveaus overheerst. Een zwakke trog en thetaW-maximum, actueel boven West-Duitsland, trekt komende nacht en ochtend zuidwestwaarts over het land, waarna de stroming meer oostelijk wordt en de aangevoerde lucht tijdelijk wat droger. Een hoogtelaag boven Noord-Frankrijk krijgt in de loop van woensdag een trog aan de zuidoostzijde. Deze hoogtetrog trekt in de loop van donderdag naar het zuiden van het land. Onderin wordt de aangevoerde lucht dan van het zuiden uit ook weer warmer en vochtiger.

Modelbeoordeling:

Synoptisch zijn er geen grote verschillen. De buien zitten in werkelijkheid wel duidelijk westelijker dan de modellen aangeven, incl. de Harmonies. De buiigheid vannacht en woensdagochtend wordt ook wisselend weergegeven, maar een buiensignaal is er in alle modellen. Voor woensdagnamiddag en -avond berekent alleen Harmonie36 nog een bui boven Zuid-Limburg, die boven Sauerland ontstaat in het model. Niet helemaal uitgesloten, maar we gaan hier vooralsnog niet van uit. Donderdagochtend van het zuidoosten uit ook wat buiige neerslag op de advectie van wat warmere lucht. Donderdag in de loop van de middag en avond weer forse onweersbuien op nadering van de hoogtetrog, Harmonie40 is er tot 12 UTC op woensdag het meest enthousiast mee, Harmonie36 heeft de buien dan nog ruim ten zuiden van Nederland. Wat de grenslaag betreft geeft Harmonie36 nog het beste beeld, met zeemist die advectief het aandachtsgebied komt binnendrijven, maar de Nederlandse kust niet zou moeten bereiken.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Temperaturen zowel in de nacht als overdag (sterk) afhankelijk van de bedekkingsraad van de middelbare en hoge bewolking, duidelijk terug te vinden in de modelvelden.

Wind:

Het windveld is behoorlijk verstoord door de buien maar zal geleidelijk weer wat uniformer worden.

Bewolking:

Bewolking conform de modellen, Hirlam produceert teveel mist/stratus op de Noordzee. Woensdag aanvankelijk vrij veel middelbare bewolking (lokaal ook uitgroeiend tot CB) bij de trog.

Neerslag:

Vanavond afnemende buienactiviteit op de dagelijkse gang. Komende nacht en ochtend nog wel wat buiige regen met vooral in het zuiden kans op onweer. Forcering daarbij is convergentie op de grondtrog. CAPE variërend van minder dan 200 J/kg in het Waddengebied tot 1000-1500 J/kg in het uiterste zuiden en zuidoosten. Mocht er in het uiterste zuidoosten nog een bui vanaf de grond ontstaan op woensdagmiddag, dan kan dat wel een forse bui zijn met CAPE-waarden van 1000-1500 J/kg en een effectieve windschering van 20-25 kn. Het is nog ver weg, maar donderdagmiddag en -avond lijkt de MUCAPE richting de 2000 J/kg te gaan. Effectieve windschering tot 12 UTC nog wel slechts orde 15 kn.

Zicht:

Advectieve mist in het uiterste noorden en westen van het aandachtsgebied boven zee. Matig tot slecht in buien. Vannacht in het zuiden plaatselijk een mistbank, vooral op plaatsen waar neerslag is gevallen (er staat weinig wind). Geowind verder naar het noorden toe neemt snel toe en in de nacht naar donderdag wordt boven land overal goed zicht verwacht.

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 22/05/2018 18.05 uur LT.
Bron KNMI