Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 18 juli 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een zwakke vore ligt NW-ZO georiënteerd boven het midden, beweegt langzaam noordoostwaarts en verlaat het noordoosten van het land begin van de middag. Een zwak N-Z georienteerd koufront behorend bij een opvullend IJslands laag trekt in de loop van de middag en -avond van west naar oost over het land. Daarachter bouwt van het zuidwesten uit een rug van hoge druk op. Woensdag in de loop van de dag ontwikkelt zich een apart centrum boven de zuidelijke Noordzee.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt is de convectieve neerslag vanmiddag. Alle modellen geven een signaal net voor het koufront. Forcering moet vooral van de dagelijkse gang komen. Enige voorzichtigheid is geboden bij de regionalisering van eventuele buien, maar de oostelijke helft lijkt gezien de hoogste temperaturen de grootste kans te maken. De neerslag momenteel boven ons land bij de vore wordt door de modellen grotendeels gemist.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Zomers, lokaal tropisch warm.

Wind:

Vanwege de droge lucht onder de buien van dinsdagmiddag speelt de NAPE (neerwaartse versnelling van lucht die afkoelt door verdamping van de neerslag onder de bui) de belangrijkste rol bij het optreden van windstoten. Indicatie voor 30-35 knopen, overigens duidelijk afgebouwd t.o.v. de vorige runs en nu vooral net over de grens. Verder een vlagerige wind door een combinatie van instraling en kou-advectie en zwakke drukstijgingen.

Bewolking:

Op de vore vannacht en in de ochtend lokaal nog wat (middelbare) onstabiliteit. In het zuidwestelijk kustgebied in de ochtend mogelijk wat stratus voor het koufront uit. Boven het noordelijk deel van de Noordzee in de loop van de ochtend bij het koufront St. Vanmiddag zien we met name in het noordoosten voor het koufront uit mogelijk convectie vanaf de grond, de convectietemperatuur bedraagt ca. 28°C. Afgaande op de progtemps van EHTW kunnen de CB's lokaal doorgroeien tot ca. FL250-300, mogelijk nog wat hoger. Woensdag alleen nog Cu.

Neerslag:

Vannacht op de vore een enkele bui. Overdag laten ook de andere modellen in de loop van de middag in het noordoosten en oosten van het land voor het koufront uit enkele buien tot ontwikkeling komen. De MUCAPE bedraagt in het oosten 1000-1500 J/kg, maar gezien de droge lucht zal de entrainment deze waarde wat omlaag brengen. Schering is gering. Als er buien ontstaan zit er vrijwel zeker onweer bij en mogelijk ook hagel. De mogelijkheid dat de buien zich pas boven Duitsland ontwikkelen is eveneens nog reëel.

Zicht:

Alleen in het geval van een bui met een minimaal matige intensiteit zal het zicht teruglopen. In de nacht naar woensdag mogelijk grondmist of een enkele mistbank als de wind wegvalt.

Paraaf meteoroloog: buscher

Uitgifte: 17/07/2018 01.24 uur LT.
Bron KNMI