Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 12 november 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een occlusie, behorend bij een Schots lagedrukgebied, ligt boven het het midden van het land. Voorafgaand aan dit front bevindt zich nog een oude occlusie en deze brede frontale zone trekt vanmiddag en vanavond verder noordoostwaarts over het land. Een scherpe hoogtetrog volgt de frontale zone en zorgt voor een scherpe grondtrog en een forse toename van de onstabiliteit. Ook deze passeren (later) vandaag. Onder invloed van een hoogtelaag, dat dinsdag vrijwel stationair boven de Noordzee komt te liggen, koelen de bovenluchten achter de as van de hoogtetrog flink af naar een minimum van -35°C dinsdagmiddag. Dit gaat gepaard met een tweetal kortgolvige hoogtetroggen, een in de nacht naar dinsdag en een volgende dinsdagmiddag. Later op dinsdag nadert het grondlaag het noordwesten van ons land en in de avond bereikt een ingedraaide occlusie ons land. Op dinsdag neemt de onstabiliteitsdiepte af/

Modelbeoordeling:

De modellen zitten vrij goed op de actualiteit voor wat betreft de grootschalige neerslagpatronen en de windsprong bij de trog. Het ontstaan van een kleinschalig laag in de trog zit nog wel in EC, de andere modellen hebben dit scenario verlaten.De Harmonieversies laten de buien bij de trog vanavond en ook vannacht verder over het land lopen. In de Harmonies ligt de kustconvergentie buienlijn boven het westen van het land. In Hirlam en EC ligt deze boven zee. Ook verschillen in de neerslagpatronen voor morgen: Hirlam en EC berekenen buien bij de volgende kortgolvige hoogtetrog boven het zuidoosten. Verder met name in de kustprovincies buien; Hirlam en EC houden deze met name boven zee.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden meer. Wegdektemperaturen komende nacht/ochtend op een enkele brug/viaduct nog dicht bij nul in de zuidoostelijke helft.

Wind:

Bij de trog/7 Bft langs de kust met in het noordwesten en langs de Wadden een kans op zware windstoten rond 75 km/uur, hoewel deze in de laatste runs wel flink afgebouwd zijn, ook in het EPS. Morgen later p de dag bij het naar het zuiden trekken van het laag opnieuw kans op 7 Bft, met name ten noorden van de Wadden. HAP1 berekent een overdag een windbandje langs de kuist met daarbij ook 6 tot 7 Bft. Hangt mogelijk samen met de buien, veroorzaakt door de kustconvergentie.

Bewolking:

Bij occlusie gelaagde frontale bewolking met vooral vanavond kans op stratus. Na passage (geclusterde) Cb's met toppen tot maximaal FL250. In de nacht naar dinsdag turbulentiestratus, de vraag is nog waar en hoe laat. Hirlam lijkt wel erg vroeg, de andere modellen komen er pas eind van de nacht mee. De wind zou er voor moeten zorgen dat de St boven 500 vt blijft. Dinsdag cumuliforme bewolking en enkele Cb's met toppen FL200-230. Dinsdagavond lijkt er een restant van een ingedraaide occlusie rond het grondlaag de westkust te bereiken.

Neerslag:

Bij de occlusie regen, hoewel de activiteit afneemt boven het noordoosten, zoals de modeleln ook laten zien. West van de occlusie buien (hoogtetrog), soms met onweer en/of hagel. MUCAPE neemt toe naar waarden rond 400-700 J/kg boven zee en langs de kust. Boven land blijft daar niet veel van over, maar 100+ J/Kg is aanwezig. Effectieve schering (0-6 km) veelal rond 15-20 kn, vooral single cells/matig georganiseerde multicells. Komende nacht is een zwakke kortgolvige trog i.c.m. kustconvergentie liftmechanisme. Dinsdag zorgt een volgende kortgolvige hoogtetrog voor optilling, de meeste modellen hebben een gebiedje met buiige regen boven het zuidoosten, mogelijk is dat te koppelen aan die trog. Een intensiverende jet ligt dinsdag boven Duitsland, mogelijk dat het zuidoosten daar nog iets aan optilling van meekrijgt. Dinsdagavond bij de occlusie buiige reegn.

Zicht:

Buiten neerslag goede zichten. Zicht zou in turbulentiestratus wat terug kunnen lopen, hooguit matig.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 11/11/2019 15.53 uur LT.
Bron KNMI