Korenmolen de EendrachtDE WERKPLAATS


Hier een impressie van de oude werkplaats. In hoeverre deze authentiek was, is ons niet bekend, maar is wel noodzakelijk voor het onderhoud wat ook gebeuren moet.
In 2013 is de werkplaats echter gemoderniseerd en aangepast aan de huidige maatstaven.
De werkplaats is het domein van de "Maandagploeg". Dit is een groep vrijwilligers die het onderhoud en de reparaties voor hun rekening neemt.
Dit varieert van verfwerk tot middelgroot onderhoud.
Al is het meeste gereedschap oud, het functioneert nog steeds en is onmisbaar voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden.