Privacy statement Korenmolen De Eendracht

25 april 2018


Stichting korenmolen de eendracht Stichting korenmolen de eendracht, gevestigd aan Gouwsluisseweg 46, 2405 XS Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Website:                                 https://www.molen-de-eendracht.nl

Adres:                                         Gouwsluisseweg 46, 2405 XS Alphen aan den Rijn

Telefoon:                                 0629546996

Functionaris Gegevensbescherming:         Andre Canrinus, te bereiken via info@molen-de-eendracht.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting korenmolen de eendracht verwerkt je persoonsgegevens als je bij de molen bent ingeschreven als vrijwilliger. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 1. Voor- en achternaam

 2. Geboortedatum

 3. Geboorteplaats

 4. Adresgegevens

 5. elefoonnummer

 6. E-mailadres


 7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website verzamelt geen gegevens over anonieme websitebezoekers, anders dan anonieme gegevens over welke pagina’s worden opgevraagd.  die jonger zijn dan 16 jaar. Als mensen inloggen op het ledengedeelte van de website, dan  wordt dit gelogd. Dit heeft uitsluitend tot doel om het pogingen tot ongeoorloofd gebruik te kunnen traceren.


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Stichting korenmolen de eendracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


  1. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  2. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Stichting korenmolen de eendracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra de overeenkomst met een vrijwilliger wordt beëindigd, worden alle gegevens van die persoon verwijderd.


  Delen van persoonsgegevens met derden

  Stichting korenmolen de eendracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de vrijwilliger, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Stichting korenmolen de eendracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij anonieme bezoekers van de website. Als een gebruiker inlogt op het ledengedeelte, wordt een sessie-cookie gebruikt. Deze sessie-cookie wordt van de computer van de gebruiker verwijderd, zodra deze uitlogt.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.


  Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@molen-de-eendracht.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting korenmolen de eendracht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stichting korenmolen de eendracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stichting korenmolen de eendracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@molen-de-eendracht.nl. Stichting korenmolen de eendracht heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:<


  1. Toegang tot de website is beveiligd d.m.v. een https verbinding. Privé gegevens die via de website getoond worden, zijn hierdoor alleen door de gebruiker in te zien.
  2. De website zal nooit een wachtwoord van de gebruiker tonen. Als een gebruiker zijn/haar wachtwoord kwijt raakt, kan wel een nieuw wachtwoord worden aangemaakt, maar kan niemand het wachtwoord opvragen.
  3. Van de inhoud van de website wordt regelmatig een back-up gemaakt om te voorkomen dat gegevens verloren kunnen raken.
  4. De website draait op computers die zich op Nederlands grondgebied bevinden.
  5. Back-ups van de website bevinden zich op computers in Nederland.