Algemene informatie

Het wiekenkruis van De Eendracht

De stichting die de molen beheert is verantwoordelijk voor het onderhoud en functioneren van het interieur en mechaniek van de molen. De oprichtingsakte zegt hierover onder andere:

  • Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de windkorenmolen ‘De Eendracht’, aan de Gouwsluisseweg 46 te Alphen aan den Rijn.
  • Het scheppen van mogelijkheden om onder haar verantwoordelijkheid de molen ‘De Eendracht’ als werkzaam cultuurhistorisch monument voor bezoekers open te stellen en, zo de mogelijkheid daartoe bestaat, gegadigde in de gelegenheid te stellen daaraan een opleiding als vrijwillig molenaar te volgen.

Om dit te verwezenlijken heeft de stichting de volgende taken:

  • De molen ‘De Eendracht’ van voldoende maalgoed te voorzien, zodat deze als maalwerktuig in bedrijf kan blijven.
  • De molen ‘De Eendracht’ in maalvaardige staat te behouden, door voor haar rekening het onderhouden van het gaande werk in de molen, zijnde alle draaiende delen van de molen ten behoeve van het productieproces en verder door deze professioneel, dan wel als toeristische attractie, regelmatig in werking te stellen, of te doen stellen.